Her şey kanun yapmaktan ibaret değildir.

Aksine her şey o kanunları uygulamak ve uygulattırmaktan ibarettir.

Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK